2.28.2555

แล้วมันจะผ่านไป...กุมภาพันธ์

ฉันไม่มีความสุข

ฉันไม่สนุก

ฉันจำตัวเองไม่ได้

ฉันเครียด 

การที่ฉันเป็นตัวฉันเอง...กลายเป็นหนทางผ่อนคลาย
แต่สิ่งที่ฉันเจอทุกวัน...มันคือความรับผิดชอบที่จำเป็นต้องทำ และมันไม่ใช่ตัวฉัน

ตอนนี้ ฉันไม่รู้ว่าฉันทำเพื่ออะไร เพื่อใคร

ถ้าฉันทำเพื่อประสบการณ์ชีวิต
ทำไมประสบการณ์ครั้งนี้มันถึงแย่เพียงนี้ 

อะไรแย่ๆในชีวิต ฉันเชื่อว่ามันจะต้องผ่านไป เชื่อว่ามันจะสอนฉัน
แต่ครั้งนี้มันซ้ำซากฉันไม่เชื่อ....